Bieszczady to istna ostoja dzikiej przyrody. Jest to region unikalny pod wieloma względami region nie tylko w samej Polsce, lecz także Europie. Ogromne połacie terenu, a do tego niemal całkowicie zalesione – dookoła rozpościera się więc niczym niezachwiana natura, co sprawia, że miejsce to jest idealne dla wszystkich miłośników dzikiej przyrody. Nie oznacza to jednak, że wizyta w Bieszczadach sprowadzać się musi jedynie do tego – choć niewątpliwie jest to jednak największy atut tego miejsca. W Bieszczadach znajdziemy również wiele ciekawych miejsc, które sprzyjać będą aktywnemu wypoczynkowi, czy beztroskiemu relaksowaniu się. Mowa tu oczywiście o jeziorach i kąpieliskach, których w Bieszczadach również nie brakuje!

Jezioro Myczkowskie.

Większość jezior na terenie Bieszczad jest tworem sztucznym. Nie inaczej jest w przypadku jeziora Myczkowskiego, który jest zbiornikiem retencyjnym utworzonym w roku 1925. To, co wyróżnia te jezioro, to przede wszystkim czystość wody. Sam zbiornik znajduje się w pobliżu Zalewu Solińskiego.

Jeziorka Duszytańskie.

Tym razem mowa nie o jednym jeziorze, lecz dwóch – choć w przeszłości tyczyło się to nawet trzech zbiorników wodnych. Jeziorka Duszyńskie są przykładem jezior osuwiskowych, a więc powstałych w wyniku zatamowania rzecznej doliny w procesie osuwania się ziemi. Jeziora te znajdują się w pobliżu wsi Duszatyn w rezerwacie przyrody Zwiezło, gdzie natrafić możemy na wiele unikatowych gatunków ptaków.